เทศบาลตำบลหนองยวง เผยแพร่ข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน มีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรจากคอนกรีตเป็นถนนแอสฟัลท์ติก ซอย 8 บ้านเหล่าดู่ หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 253 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีต 1,012 ตารางเตร งบประมาณตั้งไว้ 423,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางในงานก่อสร้างตามโครงการเป็นเงิน 443,395.37 บาท ผู้สนใจโทร.สอบถามได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง โทร. 0 5352 9542 ต่อ 35


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar