ปปส.ภาค 5 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มีคำสั่งให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 166 รายงาน ซึ่งจะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 เลขที่ 199 ม.3 ถนนหนองฮ่อ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ สอบถามโทร. 0 5321 7259 ต่อ 10022 , 10024


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar