สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตราอัตราจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สามารถติดต่อสอบถามที่ได้หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๕๘ ๑๑๙๙


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar