ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

ด้วยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๘ จังหวัดลำพูน จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกแรงงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑อัตรา ค่าตอบแทน ๘,๐๐๐ บาท/เดือน ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน จึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกแรงงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และหากมีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๘ จังหวัดลำพูน ตั้งแต่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามโทร. 0 5309 6215


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar