สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกฯ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นิติกร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สอบถามรายละเอียดโทร. 0 5352 5510


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar